本文へ移動
メニューへ移動
Tungkol sa pagbabakuna ng COVID-19 vaccine

Mga dapat tandaan para maiwasan ang COVID-19


1. Mga katangian ng impeksyon

80% ng mga nahawaang tao ay hindi makakahawa sa iba.
Makakahawa lamang sa isa o sa maraming tao sa mga sumusunod na kondisyon


① Closed Spaces(saradong lugar at may mahinang bentilasyon)
② Crowded Places(Isang lugar kung saan maraming tao at masikip)
③ Close-contact settings(Kung saan ang distansya ng pag-uusap o pagkilos ay maabot ng isa’t-isa)

Sa madaling salita, ang“3Cs”ang nagiging sanhi ng pagkalat ng impeksyon.

2. Mga dapat tandaan para sa pag-iwas sa impeksyon

Karamihan sa mga paraan ng pagkahawa ng impeksyon ay ang “droplet infection” at “contact infection”.
Kung mayroong isang tao na malapit sa lugar na hindi maganda ang bentilasyon, kahit na walang sintomas tulad ng pag-ubo o pagbahing, may panganib na mahawaan ang iba. Ang mga dapat tandaan ng pag-iwas sa impeksyon ay magkapareho para sa COVID-19 at influenza. Mahalaga na huwag mahawahan ang iyong sarili o ang ibang tao.
Samakatuwid, upang maiwasan ang impeksyon, tandaan ang mga sumusunod.

① Tandaan ang pag-uugali sa pag-ubo

Kapag umuubo o bumahing, gumamit ng mask, tissue, panyo o gamitin ang inyong maggas at siko upang matakpan ang iyong bibig at ilong, upang hindi ito maipasa sa iba.

 

 

 


② Madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon
Disimpektahan ng alcohol ang iyong mga kamay kung nasa kalagayn na hindi mahuhugasan ang kamay gamit ang sabon.
Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong, bibig, atbp. gamit ang hindi nahugasan na mga kamay.
Kahit na nahawakan mo ang isang bagay o lugar na may“virus”, mapipigilan mo ang impeksyon sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay o daliri na ginamit sa paghawak dito.

 

 


③ Pangalagaan ang inyong kalusugan
Alagaan ang iyong kalusugan, tulad ng pagkuha ng sapat na nutrisyon at sapat na tulog, upang malabanan ang “virus” at maligtas sa sakit kung sakaling ito ay pumasok sa iyong katawan.
(pisikal na lakas upang labanan ang “virus”)

 

 

 

 

④ Panatilihin ang distansya sa pagitan ng mga tao
Panatilihin ang distansya ng 1 metro o higit pa sa pagitan ng mga tao at huwag magtagal ng higit sa 15 minutos sa mga matataong lugar.
Lumikha ng daanan ng hangin sa pagitan ng mga tao. Kahit na ang distansya sa pagitan ng mga tao ay sapat, kung ang daloy ng hangin ay hindi sapat, ang panganib ng impeksyon sa pamamagitan ng “droplets” ay tataas.

 

 

 

 

 

⑤ Lumikha tayo ng daluyan ng hangin
Buksan ang dalawang bintana(mas mabuti na dalawang magkahilis na bintana)nang ilang
minuto. Ang bentilasyon ay inirerekomenda isang beses bawat 30 minuto.
Habang ginagamit ang air conditioner, paandarin ang bentilasyon sa kusina o sa banyo sa lahat ng
oras, 24-oras na “ventilation system” ay maaaring gawin, at ang minimum na bentilasyon ay maaaring isagawa nang hindi binabago ang temperatura ng kuwarto.

 

Makipag-ugnayan sa Toyohashi City Hall Health Center Health Policy Division
☎ 0532-39-9119