本文へ移動
メニューへ移動
Kahilingan ng pag-isyu ng home medical treatment certificate

Tungkol sa Home Medical Treatment Certificate dahil sa Covid-19(新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について)

Ang sertipiko na ito(na inilabas lamang sa wikang Japanese)ay nagpapatunay na ikaw ay nagpositibo sa Covid-19 at ikaw ay nasa “Home Medical Treatment”, magiging posible na mag-isyu ng dokumento sa mga taong kailangang mag-aplay para sa mga benepisyo ng Health Insurance, Life Insurance, atbp.

※Hindi ito ibibigay sa mga taong hindi naka-Home Medical Treatment.

Hindi ito ibibigay sa mga “Form of Individual Insurance Company, atbp.


■Panahon hanggang sa pag-isyu

Ito ay gagawin sa pagkakasunod-sunod ng aplikasyon, kasama ng mga electronic, mail at aplikasyon sa window. Ang aplikasyon ay gagawin humigit-kumulang isang buwan pagkatapos ng aplikasyon. Mangyaring tandaan lamang ito. Sa kaso ng isang pamilya, kahit na ang kahilingan ay ginawa nang magkasama, ang pagpapadala ay magiging indibidwal.


■Nilalaman ng Sertipiko

Batay sa abiso mula sa Ministry of Health, Labor & Welfare, kung makumpirma na ang Home Medical Treatment Period ay nasa loob ng 10 araw, ang petsa ng pagtatapos ng medikal na paggamot ay aalisin. Sa kasong ito, pinatutunayan ang petsa ng pagsisimula ng Medical Treatment sa bahay, hindi ang panahon ng Medical period.

※Ang mga taong naggamot sa isang Hotel o institusyong medikal na naospital ay dapat humiling ng sertipiko ng panahon ng pagpapagamot nang direkta mula sa Hotel o institusyong medikal.

※Ang medikal na paggamot ay hindi ibibigay sa panahon bago ma-diagnose sa isang institusyong medikal. At hindi rin ito magiging sertipikikado sa pamamagitan ng sariling pagpapasya


(halimbawa)Nagsimula ang sintomas ng Mayo 1 at naggamot sa bahay sa pamamagitan ng sariling pagpapasya, Noong Mayo 4 bumisita sa isang institusyong medikal at nagpositibo sa pagsusuri. Aabisuhan ka ng Toyohashi Health Center sa Mayo 11 na kakanselahin ang iyong medikal na paggamot, ngunit kung maghihintay ka sa bahay hanggang Mayo 13 sa sariling pagpapasya, ang iyong medikal na paggamot sa bahay ay mula Mayo 4 hanggang Mayo 11.

療養期間

 

■Paano mag-apply

Maaari kang mag-apply sa pamamagitan ng electronic application・pagpapadala ng mail o sa Counter(Public Health Center Hoippu 2nd flr.).

 

Electronic application

Kung gagamit ng Internet o Smartphone, i-scan ang URL o code na nasa ibaba upang mabuksan ang screen ng application.maaari kang mag-apply nang hindi magre-rehistro

 ↓

https://bit.ly/3pI4kqy

QRコード

カメラ

 

※Tatagal ng isang buwan mahigit ang pag-isyu ng sertipikasyon.

 

 

【Sa mga nag-aplay para sa pag-isyu ng home medical treatment certificate】

↓↓↓Papadalan kayo ng ganitong liham ↓↓↓

 

※ Ito ay isang sample ng isinalin na mga dokumento sa ibang wika. Mangyaring gamitin ito bilang isang reperensiya.

※ Ang mga dokumento na maaaring magamit bilang sertipiko ay nakasulat sa wikang Hapon lamang.

 sample1sample2

 

Makipag-uganayan sa Toyohashi Public Health Center
“Kansenshou Taisaku Shitsu”(TEL 0532-39-9112)