背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
Para sa mga bagong lipat sa lungsod ng Toyohashi

Mga tao na kailangang mag-apply

 • Mga sanggol/bata na hindi pa nababakunahan ng COVID-19 vaccine 1・2 dose(6 na buwan~4 na taong gulang 1・2・3 dose)
 • Mga taong nabakunahan ng COVID-19 vaccine sa ibang bansa

 ※Para sa mga lumipat sa Toyohashi pagkatapos mabakunahan ng 2 beses o higit pa sa ibang munisipalidad,hindi na kinakailangang mag-apply para sa pag-iisyu ng kupon sa pagbabakuna. Ipapadala namin ito nang sunud-sunod kapag posible na ang pagbabakuna, kaya mangyaring maghintay hanggang sa matanggap mo ito.

 

Paraan ng Pag-apply

(1)Aplikasyon sa pamamagitan ng internet

(Maaaring mag-apply nang hindi nagrerehistro bilang isang“user”)
 I-scan ang QR code, at mag-apply ng kupon para sa pagbabakuna para sa kinakailangang bilang ng pagbabakuna.

QRコード 

URL:https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyohashi-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=79202

 

(2)Aplikasyon sa pamamagitan ng koreo
 Address:〒441-8539 Toyohashi-shi Nakano-cho Aza Nakahara 100 
 Toyohashi Public Health Center  Kansen Taisaku Shitsu 

 ★Mga kailangang dokumento kapag mag-aapply sa pamamagitan ng koreo
 ①Application form
 ②Dokumento na nagpapakita ng tala ng bawat pagbabakuna
  Halimbawa)Sertipikasyon ng pagbabakuna・kopya ng vaccination record atbp.
 ③ Isang kopya ng dokumento na magkukumpirma ng pagkakakilanlan (na nagpapakita ng iyong bagong address sa lungsod ng Toyohashi) 
  Halimbawa)Kopya ng Driver’s license・Health insurance card・My Number Card, atbp.

 

Mga Dapat Pag-ingatan

 • Kakailangan naming suriin ang mga tala ng iyong pagbabakuna kaya hindi ito maaaring ma-isyu sa parehong araw. 
 • Bilang pangkalahatang tuntunin, ang kupon sa pagbabakuna ay ipapadala sa address na nakalagay sa juminhyo (certificate of residence) 

 

Makipag-ugnayan sa

 Toyohashi City Covid-19 Vaccine Call Center

 TEL:050-3665-8129 araw-araw 8:30am~5:15pm

 Toyohashi Public Health Center(HOIPPU)Kansenshou Taisaku-Shitsu

 Lugar441-8539Toyohashi-shi Nakano-cho Nakahara 100