背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
Para sa Covid-19 Vaccination Certificate

 Nag-isyu kami ngCovid-19 Vaccination Certificatekaraniwang kilala bilangVaccine Passport)」na nagpapatunay na nabakunahan ka para sa Covid-19. Mayroong dalawang uri ng vaccination certificate, isang electronic version at isang paper version, ang paper version ay maaari na ngayong makuha sa mga convenience store.

 

 ※May mga kundisyon para makuha ito sa isang convenience store. Mangyaring suriin dito para sa iba pang mga detalye.

 

Kung gusto mong makakuha ng Covid-19 Vaccination Certificate mula sa Electronic versionAppli

 

 Maaari mong gamitin ang iyong My Number Card para makakuha ng electronic vaccination certificate mula sa iyong smartphone.

 Kung wala kang My Number Card, makukuha ito sa paper version. Mangyaring suriin dito.

 

 Pagkatapos i-download ang vaccination certificate appli at kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan gamit ang iyong My number card, maaaring ma-isyu ang iyong vaccine certificate.Sa pamamagitan ng pag-tap sa「i-save ang certificate bilang isang image pic」mula sa screen ng mga detelye sa appli, maaari mong suriin ang parehong nilalaman ng papel na certificate sa iyong smartphone, atbp., at maaari kang mag-print ng kahit ilang kopya na gusto mo.

 ※Available lang ang vaccination certificate appli sa Japanese

 

見本 見本

Kung ano ang kinakailangan para sa pagkuha

 Pakitandaan na ang mga kinakailangan para sa paggamit sa「pang-domestic (Japan)」at「ibang bansa」ay magkaiba.

 

Ang kailangan mo para makakuha ng vaccination certificate gamit para sa pang-domestic (Japan)

 

 ①My Number Card

 Kung wala ka nito, mangyaring mag-apply dito.

 ※Makukuha mo ito ng halos isang buwan at kalahati simula nag-apply.

 

 ② PIN

 Kakailanganin mo ang 4-digit na PIN na iyong inirehistro noong nag-apply ka para sa iyong My number card.Kung nakalimutan mo ang iyong PIN, kinakailangang mag-apply para sa pag-reset ng password sa Toyohashi City hall Citizens Division o sa bawat window center.Kung mayroon kang anumang katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa My Number Call Center(☎0532-43-5505).

 

 ③Mga device na makakabasa ng My Number Card(NFC typeB compatible)gaya ng mga smartphone

 • iOS 13.7 o mas mataas
 • Android8.0 o mas mataas

 

 ④Nakalaan na Appli

 Mangyaring i-download ang mga nasa ibaba.

 Para sa mga detalye, pakitingnan ang website ng Digital Agency.

 ※Simulan ang nakalaang appli at mag-apply ayon sa「Paano ang mag-isyu ng vaccination certificate」「Paano mag-save ng image pic ng isang vaccination certificate」.

 

Ang kailangan mo para makakuha ng vaccination certificate gamit para sa ibang bansa

 Bilang karagdagan na nakasulat sa ① hanggang ④ na nasa itaas,

 

 ⑤Pasaporte(hindi pa expired)

 ※Ang certificate para sa ibang bansa ay maaari ding gamitin pang-Domestic (Japan).

 

Ang mga hindi maaaring mag-apply/makakuha mula sa electronic version

 Ang mga nasa ibaba ng alinman sa mga sumusunod ay hindi maaaring mag-apply mula sa electronic version.

 • Ang mga walang My Number Card
 • Ang mga walang(device, version, atbp.)para magamit ang appli
 • Ang mga nag-a-apply para gamitin para sa ibang bansa na may ibang dokumento sa paglalakbay maliban sa pasaporte

Kung gusto mong makakuha ng Covid-19 Vaccination Certificate mula sa Paper version

 

Sample ng Vaccination Certificate na inisyu sa papel

 

見本

Paraan ng pag-apply

 • Sa pamamagitan ng koreo

 Ipadala ang mga kinakailangang dokumento sa address na nasa ibaba.

 〒441-8539  
 Toyohashi Public Health Center   Kansen Taisaku Shitsu
 100 Nakahara, Nakano-cho, Toyohashi City

 • Sa pamamagitan ng Madoguchi

 〒441-8539  
 Toyohashi Public Health Center  2nd floor Kansen Taisaku Shitsu
 100 Nakahara, Nakano-cho, Toyohashi City

 Mangyaring dalhin ang mga kinakailangang dokumento. Mag-iisyu kami ng sertipiko ng pagbabakuna sa loob ng 20 minuto.

 ※Kung marami ang bilang ng aplikasyon na isinumite nang sabay sabay o kung ang mga dokumento ay hindi kumpleto, hindi ito maibibigay sa parehong araw ng aplikasyon. 

 

Mga kinakailangang dokumento

 

 Pakitandaan na ang mga dokumento na kinakailangan para sa「pang-domestic (Japan)」at「sa ibang bansa」ay magkaiba.

 

Ang kailangan mo para makakuha ng vaccination certificate gamit para sa pang-domestic (Japan)

 

 ①Application form

 Application form (PDF form)

 Application form (Excel form)

 

 ②Isang kopya ng dokumento na maaaring kumpirmahin ang record ng pagbabakuna tulad ng Vaccination record slip

 

 ③Kopya ng dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan (ID)

 Residence Card, Driver’s license card, My number card, atbp.

 

 ④Self-addressed envelopena may address, pangalan at may selyo sa kinakailangang bayad※Kung nais mong matanggap ito sa pamamagitan ng koreo

 Nagkakaroon ng kakulangan ng selyo. Ang karaniwang laki ng mail ay 84yen hanggang 25gram at 94yen hanggang 50gram.Pakitiyak na suriin ang halaga ng kinakailangang selyo.

 

Ang kailangan mo para makakuha ng vaccination certificate gamit para sa ibang bansa

 Bilang karagdagan na nakasulat sa ① hanggang ④ na nasa itaas,

 

 ⑤Pasaporte(hindi pa expired)

 ※Ang certificate para sa ibang bansa ay maaari ding gamitin pang-Domestic (Japan).

 

 ⑥Kung ibang tao (proxy) ang mag-aapply para saiyo

     Letter of Authorization na may lagda mo

  Letter of Authorization (PDF file)

  Letter of Authorization (Word file)

      ※Kailangan din ito para sa mga miyembro ng parehong sambahayan.

      ※Kailangan din ng kopya ng dokumento na makukumpirma ang pagkakakilanlan ngproxy(Residence card, atbp.)

Kinakailangan ang mga dokumento sa ilang mga kaso

 

 Kopya ng dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan na maaaring makumpirma ang pangalan ng pagkadalaga,ibang pangalan, Alias name(Residence card. Atbp.)

 

Mga dapat tandaan

 • Mangyaring mag-apply sa munisipyo kung saan ka nakarehistro bilang residente sa oras ng pagbabakunahalimbawa)Kung ang Resident card ay makikita sa Toyohashi City para sa unang pagbabakuna at sa ibang munisipalidad para sa pangalawang pagbabakuna, ang unang pagbabakuna ay ibibigay ng Toyohashi City at ang pangalawang pagbabakuna ay ibibigay sa ibang munisipalidad.
 • Ang mga nabakunahan sa ibang bansa ay hindi karapat-dapat para sa pag-iisyu.
 • Ang pangalan na nakasulat sa sertipiko ay dapat tumugma sa pasaporte.Kung nais mong maglagay ng ibang pangalan, atbp., mangyaring itama ang notasyon sa iyong pasaporte nang maaga. 
 • Kung kailangan mo pa ng higit sa isang kopya, mangyaring i-copy na lang ang ibinigay na sertipiko at gamitin ito.
 • Isang kopya lang ng Covid-19 Vaccination certificate ang ibibigay sa A4 vertical size.

 

Paano makakuha ng Covid-19 Vaccination Certificate sa Convenience store

 

 Maaari kang makakuha ng Covid-19 Vaccination Certificate(pang-domestic・ibang bansa)sa mga convenience store sa buong bansa.

 ※Seven-Eleven、Lawson、Family Mart、Minute Stop、etc..

 

Mga puwedeng gumamit ng convenience store issuance

Para sa pang-domestic (Japan)
 • Sa mayroong My Number Card

 

Para sa ibang bansa

 Sa mga taong nalalapat ang lahat ng sumusunod

 • Sa mga mayroong My Number Card at pasaporte
 • Pagkatapos ng Hulyo 21, 2022, ang mga local na pamahalaan(paraan ng aplikasyon sa counter o sa pamamagitan ng mail ay hindi mahalaga)o ang may record ng pagbibigay ng vaccination certificate sa ibang bansa gamit ang vaccination certificate appli.

 

Bayad

 

 Bayad sa pag-isyu ng vaccination certificate:bawat piraso 120yen

 

Makipag-ugnayan sa:

 

 • Para sa pagkuha ng vaccination certificate sa Toyohashi City

 Toyohashi City Covid-19 Vaccine Call Center

 TEL:050-3665-8129 araw-araw(maliban sa Disyembre 29~Enero 3)8:30am~5:15pm

 Toyohashi Public Health Center(HOIPPU) Kansenshou Taisaku-Shitsu

 Lugar441-8539Toyohashi-shi Nakano-cho Nakahara 100

 

 • Tungkol sa pamamaraan ng aplikasyon para sa My Number Card

 Toyohashi City My Number Call Center

 TEL:0532-43-5505 weekdays 9:00am~5:15pm

 

 • Cabinet Office Digital Agency, Ministry of Internal Affairs & Communications,

 Ministry of Health,Labour & Welfare

 Vaccination CertificateMinistry of Health,Labour & Welfare Covid-19 Vaccine Call Center Free Dial

         TEL:0120-76-1770

 My Number Card       My Number General Free Dial

         TEL:0120-95-0178

 

Makipag-ugnayan sa

 Toyohashi City Covid-19 Vaccine Call Center

 TEL:050-3665-8129 araw-araw 8:30am~5:15pm

 Toyohashi Public Health Center(HOIPPU)Kansenshou Taisaku-Shitsu

 Lugar441-8539Toyohashi-shi Nakano-cho Nakahara 100