背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
Para sa mga nais magpabakuna sa labas ng kanilang tinitirhan

 

 Sa prinsipyo, ang bakuna sa Covid-19 ay mababakunahan sa munisipyo kung saan nakarehistro bilang residente. Gayunpaman, kung sa hindi maiiwasang mga kadahilanan, kung mananatili ka nang mahabang panahon sa ibang lugar, maaari kang magpabakuna sa ibang lugar pagkatapos na ipaalam nang maaga sa munisipyong nakarehistro ka at sabihin kung saag institusyong medikal ka babakunahan.

 

Taong naka-target para sa pagbabakuna sa ibang lugar

 • Ang mga tumatanggap ng pagbabakuna bilang mga medical workers, atbp.
 • Ang mga tumatanggap ng pagbabakuna sa isang institusyong medikal o pasilidad habang nasa ospital o nasa isang pasilidad
 • Ang mga nabakunahan sa isang institusyong medikal dahil sa mataas na panganib ng mga side reactions
 • Ang mga nabakunahan sa bahay sa pamamagitan ng “pagbisita sa bahay”mula sa isang institusyong medikal sa ibang lugar
 • Ang mga may pinag-uugatang sakit at nabakunahan sa ilalim ng pangangasiwa ng kanilang doktor sa pangunahing pangangalaga
 • Ang mga gumagamit ng serbisyo kapag ibinibigay ang pagbabakuna sa isang outpatient nursing care service office, atbp.
 • Ang mga tumatanggap ng pagbabakuna sa trabaho

Walang kinakailangang aplikasyon.

Mangyaring kumunsulta sa isang institusyong medikal o pasilidad.

 • Para sa mga babalik sa iyong bayan para sa panganganak
 • Para sa mga naglalakbay ng mag-isa
 • Para sa mga estudyanteng naninirahan sa malalayong lugar
 • Para sa mga biktima ng DV, stalking, abuse, atbp.

Kinakailangan ang aplikasyon.

Mangyaring mag-apply sa munisipyo kung saan matatagpuan ang institusyong medikal kung saan nais mong mabakunahan.

Ang impormasyon tulad ng mga pamamaraan ng aplikasyon at mga institusyong medikal ay maaaring kumpirmahin saCovid-19 Vaccine Navi.

 

Paano mag-apply para sa mga nakarehistro bilang residente sa labas ng Toyohashi City at gustong mabakunahan sa Toyohashi City

Paano mag-apply online/Internet

※Mag-apply sa「Covid-19 Vaccine Navi

 Maaari mong piliin ang wika mula sa menu sa kanang itaas.

 1. Mangyaring ihanda ang iyong iyong kupon sa pagbabakuna.
 2. I-click ang「Notipikasyon ng bakuna sa labas ng iyong address」 sa Covid-19 vaccine navi at piliin ang「Toyohashi City, Aichi Prefecture」para sa「Residence Municipality(munisipyo kung saan mo gustong mabakunahan)」.
 3. Mangyaring ilagay ang kinakailangang impormasyon(numero ng kupon sa pagbabakuna, munisipalidad kung saan matatagpuan ang resident card, status ng pagbabakuna, dahilan para sa abiso).
 4. Lagyan ng check ang「sumasang-ayon ako sa mga tuntunin ng paggamit at patakaran sa privacy」, kumpirmahin ang mga nilalaman at i-apply.
 5. Matapos makumpleto ang aplikasyon, ang patunay ng abiso ng pagbabakuna sa ibang address ay ipakita, kaya mangyaring i-print ito o kumuha ng screenshot.
Paano mag-apply sa Counter

 Mangyaring pumunta sa Toyohashi Public Health Center Infectious disease control room(Nakano-cho Aza-Nakahara 100 banchi)

 Mangyaring sulatan ang aplikasyon(Notipikasyon ng bakuna sa labas ng iyong address).Pagkatapos matanggap ang mga dokumento, padadalhan ka namin ng patunay ngNotipikasyon ng bakuna sa labas ng iyong address”sa pamamagitan ng koreo o sa Counter.(Ang paghahanda ng dokumento ay tumatagal ng humigit-kumulang 10 araw).

 【Oras ng pagtanggap】

 8:30am~5:15pm(weekdays lang)

 

 Ang Toyohashi City Covid-19 Vaccine Call Center ay hindi maaaring tumanggap ng mga aplikasyon.

 

Paano mag-apply para sa mga nakarehistrong residente sa Toyohashi City at gustong mabakunahan sa ibang munisipyo

 Mangyaring makipag-ugnayan sa Call Center o departamentong namamahala sa ibang mga munisipalidad kung saan nais mong mabakunahan.

 

Makipag-ugnayan sa

 Toyohashi City Covid-19 Vaccine Call Center

 TEL:050-3665-8129 araw-araw 8:30am~5:15pm

 Toyohashi Public Health Center(HOIPPU)Kansenshou Taisaku-Shitsu

 Lugar441-8539Toyohashi-shi Nakano-cho Nakahara 100