背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
Pagbabakuna ng COVID-19 Vaccine sa Spring 2023

Tungkol sa pagtatapos ng pagbabakuna sa Spring 2023

 Ang mga karagdagang pagbabakuna(pagbabakuna simula sa Spring 2023)para sa mga matatandang may edad 65 pataas, mga taong may pinag-uugatang sakit, mga medical workers, atbp. ay natapos nitong Setyembre 19, 2023(martes).

 Pakitandaan na kung mayroon kang kupon sa pagbabakuna na may pre-examination slip na may nakasaad「pagbabakuna simula sa Spring 2023」na hawak mo, hindi mo na ito magagamit.

 Bilang karagdagan, sinimulan namin ang pagbabakuna nitong Setyembre 20, 2023(miyerkules)/pagbabakuna simula sa Autumn 2023. Mangyaring suriin dito para sa mga detalye, katulad ng kung sino ang target na tao para sa pagbabakuna at ang iskedyul para sa pagpapadala ng mga kupon.

 

Makipag-ugnayan sa

 Toyohashi City Covid-19 Vaccine Call Center

 TEL:050-3665-8129 araw-araw 8:30am~5:15pm

 Toyohashi Public Health Center(HOIPPU)Kansenshou Taisaku-Shitsu

 Lugar441-8539Toyohashi-shi Nakano-cho Nakahara 100